Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum

 

 

OSIĄGNIECIA I WYSTĘPY

 

Wyjazd do Francji

 

 

Spis treści niniejszej strony
Informacje ogólne

Szkolny Zespół Ludowy „PODCHLEBNICKI” powstał we wrześniu 2012 roku. Zespół działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej i należą do niego uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Obecnie liczy 16 członków. Są nimi: Marcelina Winiarska, Oliwia Dobrowolska, Sylwia Rudzka, Julia Królik,  Aleksandra Pękacz, Joanna Pietrzyk, Kornelia Mikulska, Adam Szymański, Dorota Kwiatkowska, Justyna Kwiatkowska, Adam Więckowski, Monika Rudzka, Jakub Królik, Tomasz Ekner, Mateusz Grochala.

Na akordeonie akompaniuje Karol Sosiński.

 

Repertuar zespołu obejmuje folklor muzyczny Księstwa Łowickiego.  Teren Starej Wojskiej i pobliskich wsi należy do tego właśnie obszaru. Dzieci śpiewają pieśni łowickie, które wykonują z elementami tanecznymi.

 

Zespołem kieruje nauczyciel muzyki Danuta Dębska.

 

do góry

Występ w Ossie

Nasz szkolny zespół "Podchlebnicki" wystąpił 20 października na XVII Ogólnopolskim Kongresie Gmin Wiejskich w Ossie

 

lightbox lightbox

lightbox lightbox

do góry

Występ w Aleksandrowie Łódzkim

lightbox

 

lightbox

do góry

Rok 2017
 • kolędowanie w Kościele NPNMP w Rawie Mazowieckiej,

 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek pt. „Śpiewajcie Aniołowie” w Rawie Mazowieckiej,

 • wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Śpiewaczych i Kolędniczych w Lublinie za przedstawienie pt. „KOLĘDNICY Z WOJSKIEJ”,

 • kolędowanie w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka,

 • prezentacja przedstawienia kolędniczego pt. „KOLĘDNICY Z WOJSKIEJ” w kościele w Wysokienicach,

 • występ podczas XXV Targów Rolnych AGROTECHNIKA w Bratoszewicach,

 • występ podczas festynu ph. Radosne Święto na dziedzińcu zamku książąt mazowieckich w Rawie Mazowieckiej z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

 • występ na XII Spotkaniu Zespołów i Kapel Ludowych w Wilkowicach,

 • wyróżnienie na III Spotkaniach z Folklorem w Rzeczycy,

 • występ na Dziecięcej Nocy Mazurka w Rawie Mazowieckiej,

 • udział w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej DZIECKO W FOLKLORZE w Baranowie Sandomierskim,

 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu:

      - III miejsce dla zespołu w kategorii zespół śpiewaczy,

      - III miejsce dla Justyny Kwiatkowskiej w kategorii solista

 • II miejsce w FOLKLORIADZIE JURAJSKIEJ podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych za widowisko „Wiecór świntojański w Stary Wojski”,

 • występ zespołu  w  Wilkowicach podczas  Sympozjum Agroturystycznego organizowanego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach,

 • Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych SIEDLISKO w Aleksandrowie Łódzkim

     - I miejsce dla zespołu w kategorii zespoły śpiewacze a cappella

     - I miejsce dla solistki – Justyny Kwiatkowskiej

     - nagroda główna przeglądu dla Justyny Kwiatkowskiej

 • występ zespołu na XVII Ogólnopolskim Kongresie Gmin Wiejskich w Ossie

 

do góry

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )