Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum

O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

 

Informacja dla uczniów przystępujących do egzaminów gimnazjalnych

 

 

 EGZAMIN GIMNAZJALNY:

Część humanistyczna - środa 19 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 60 minut), godz. 11.00 (z zakresu języka polskiego - 90 minut).

Część matematyczno-przyrodnicza - czwartek 20 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 ( z zakresu przedmiotów przyrodniczych - biologia, chemia, fizyka, geografia - 60 minut), godz. 11.00 (z zakresu matematyki - 90 minut).

Część językowa - piątek 21 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 (poziom podstawowy - 60 minut), godz. 11.00 (poziom rozszerzony - 60 minut).

 

INFORMATOR o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

 

ZARZĄDZENIE Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegoZarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty związane z naborem do szkół

 

 

 

 

INFORMATOR SZKOLNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )